سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

ارائه ی مدل استراتژيك براي توسعة بانكداري الكترونيك در بانك هاي تجاري ايران (پاورپوینت 33 صفحه)

ارائه ی مدل استراتژيك براي توسعة بانكداري الكترونيك در بانك هاي تجاري ايران  (پاورپوینت 33 صفحه)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(این پاورپوینت بر اساس مقاله ی ارائه ی مدل استراتژیک برای توسعه ی بانکداری الکترونیک در بانک های تجاری ایران تنظیم شده است)

لینک مقاله

https://jitm.ut.ac.ir/article_56471.html

صنعت بانكداري و مالي به صـورت بـاورنكردنـي در حـال تغييـر اسـت. ايـن صـنعت بـه كمـك پيشرفتهاي فناوري اطلاعات خود را قدرتمند ساخته است از دهـة هشتاد ميلادي، بانكداري تجاري از طريق محصولات و خدمات فزايندة مبتني بر فناوري، به طور مستمر اقدام به نوآوري هاي بي شماري نظير خودپردازهاي چندمنظوره، بانكـداري تلفنـي، انتقـال الكترونيك وجوه و كارت هاي الكترونيكي كرده است. طي دهة اخيـر، اينترنـت بـه وضـوح تـأثير شايان توجه و حائز اهميتي را در ارائة خدمات الكترونيك و ايجـاد كانـال ارتبـاطي كـاملاً جديـد داشته است. در عصر اينترنت، توسعة بانكداري تجاري در فضايي مجازي، پيشرفت بديهي را بـه ارمغان خواهد آورد

بانك ها بايد به منظور توسعة بانكـداري الكترونيـك، درك درسـتي از موانـع و محـرك هـاي درون سازماني و برون سازماني به دست آورند. بدون دستيابي به اين ميزان از درك، تلاش هايي كه صرف تغيير سيستم سنتي به نظام بانكداري الكترونيك مي شود، محكوم به شكست خواهند شـد. بانك هايي كه به درك درستي از عوامل محيطي و سازماني مؤثر بر بانكداري الكترونيـك دسـت يابند، بيش از ديگران ميتوانند دربـارة چگـونگي تبـديل نظـام بانكـداري خـود بـه بانـك هـاي الكترونيك و بهره برداري از آن به منظور پابرجا ماندن در اقتصاد نوين، تصميم آگاهانه اي بگيرنـد.

  • ضرورت پژوهش
  • هدف این تحقیق
  • مدل پژوهش
  • روش شناسي پژوهش
  • جامعه ی آماری تحقیق
  • تعیین روایی پرسشنامه
  • تجزیه و تحلیل داده ها
  • يافته هاي پژوهش

 

 پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 15,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
e-banking_712646_3079.zip1.3 MB