سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

جزوه علف های هرز ویژه مدیریت تلفیقی آفات (پاورپوینت 440 اسلاید)

جزوه علف های هرز ویژه مدیریت تلفیقی آفات (پاورپوینت 440 اسلاید)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • مـــقدمه ای بر ویژگی های کــــلی
 • و
 • گـــروه بندی موجودات جانوران - گیاهان
 • موجودات غیر زنده
 • زنده                آثار حیات ؟           جانوران
 •    گیاهان
 • تفاوت های عمده گیاهان  اوتوتروف (تـولید کننده تبدیل مواد ساده و معدنی به ترکیبات آلی)
 • تولید اکسیژن- جذب گاز کربنیک-دیواره سلولی سلولزی
 •      تــنوع شکلی و اندازه محدود-عدم واکنش به محرک ها- 
 • تبدیل کربوهیدراتها به نشاسته- ثابت
 • جانوران هتروتروف  (مصرف کننده تبدیل مواد آلی به انرژی)جذب اکسیژن-
 •                                     دفـع گاز کربنیک دیواره سلولی نرم- تنوع شکل و اندازه
 • بسیار- متــحرک واکنش شدید به مــحرک ها تبدیل
 • کربوهیدراتها به گلیکوژن.
 • گروه بندی گیاهان گیاهان پست بدون آوند   تعریف آوند؟    آبکش
 • چوبی فاقد اندام های تولید جنسی مثل جلبک ها
 • گیاهان عالی دارای آوند و اندام های تولید جنسی
 • Psilopsida گیاهان بسیار اولیه و فسیل شده اند
 • Lycopsida خزه ها
 • Sphenopsida دم اسبیان
 • Pteropsida سرخس ها - بازدانگان Gymnospermبذر آزاد بدون پوشش مثل مخروط داران
 • نهاندانگان Angiosperm  بذر شان در نیام قرار گرفته شـــامل
 • تک لپه ها و دو لپه ای ها-جدیدترین
 •                                                   و پیشرفته ترین گـــیاهان که بخش
 • عمده رویش های طــبیعی و زراعی
 •                روی زمــــــین را تشکیل می دهد
 • عوامل اصلی موثر و تعیین کننده و کلیدی در رشد گیاهان
 • 1- بذریا اندام کشت شده
 • 2- خاک : بعنوان بستر زیست
 • 3- آب : فراهم آوردن شرایط لازم برای فعا لیت های حیاتی
 • 4 – هوا : تامین اکسیژ ن و تبادل گازهای تنفسی
 • 5 – حرارت لازم
 • 6 - نور
 • 7 – مواد غذائی اصلی و مواد ریز مغذی
 • 8- عوامل آسیب رسان شامل(آفات – بیماریها – علف های هرز و
 • کمبود ها )
 • علف های هرز
 • علفهاي هرز
 • تعريف و جايگاه آنها در مجموعه عوامل آسيب رسان
 • تعداد و تنوع علفهاي هرز
 • از حدود 250000 گونه گياهي 3% رفتار علف هرز دارند
 • از اين تعداد 250 گونه اقتصادي و حدود 100 گونه علفهاي هرز مهم هستند
 • علفهاي هرز در ايران : 770 گونه

                                64 گونه زيان آور

 • اهميت اقتصادي : 10-100 درصد خسارت

 نسبت  مصرف علف كشها به ديگر آفت كشها 46%

 • شناخت و خصوصيات علفهاي هرز

علفهاي هرز به گياهاني اطلاق ميشود كه ناخواسته وارد جامعه گياهان شده اند.

علفهاي هرز به دليل داشتن خصوصياتي از قبيل :
- توانائي توليد بذر فراوان- حفظ قوه ناميه به مدت طولاني- دارا بودن مكانيسم خواب بذر- قابليت تكثير غير جنسي از طريق اندامهاي مختلف- خاصيت توليد مواد سمي (آللوپاتي)- سازگاري با شرايط نامساعد محيطي
- افزايش هزينه مبارزه با آفات و بيماريها- اختلال در مراحل كاشت ، داشت و برداشت - سبب كاهش راندمان و كيفيت محصولات كشاورزي و افزايش هزينه توليد مي شوند

 • تاثير علف هاي هزر بر محصولات كشاورزي
 • مهمترين اثر علف هاي هزر كاهش عملكرد محصول زراعي است كه از طريق زير حاصل مي شود :
 • استفاده از مواد غذايي و رطوبت خاك
 • رقابت در دريافت نور خورشيد و گازكربنيك
 • كاهش محصول بعلت اختلاط بذور علفهاي هرز با محصول
 • ضمن اينكه علف هاي هرز مي توانند :
 • سبب افزايش هزينه هاي تولید می گردند .
 • كاهش كيفيت محصول مي گردند .
 • برخي از علفهاي هرز كه حالت خشبي دارند مي توانند سبب شكستگي دستگاههاي برداشت شده و به زراعين خسارت مادي وارد مي كنند .
 • سبب افزايش آفات و بيماريها مي گردند .
 • دیگر آسیبی یا آللو پاتی

 سرما- گرما شوری خشکی 

عوامل غیر زنده         کمبود و زیادبود مواد غذایی   

هر عامل تنش زای دیگر   

                                                                                            عوامل آسیب رسان به  اندام های محصولات کشاورزی

  در مزارع وباغات انبارهای نگهداری                                                            حشرات                        و عرصه های طبیعی                                                                       کنه ها 

                                                                                               نرم تنان

     نماتد ها                                                                            عوامل جانوری 

                                                                                                جوندگان (موشها )                                               عوامل زنده                                             جانوران بزرگ (گراز)

                                                                                                         پرندگان  مضر                                                                         

                                                                                                        

                                                                                                           قارچها

                                                                    عوامل بیماری زای گیاهی        باکتری ها  

                                                                                                          ویروسها

                                                                                                         

                                                                              علف های هرز            

 • محیط های آسیب رسانی علف های هرز
 • زراعت محصولات مختلف                استفاده از آب و مواد غذائی ، نور ، فضا
 • باغات                                رقا بت با گیاه اصلی 
 • نها لستانها                                پدیده  آللو پاتی
 • میزبانی آفات و بیماریها
 • تاثیر گذاری بر عملیات زراعی
 • مراتع علف های هرز سمی و مسمومیت دا م ها     
 • رودخا نه ها                         سموم مترشحه سبب از بین رفتن پلانکتونها و آسیب به ماهیها
 • و دریاها                        بر هم خوردن تعادل گازی و نابودی گیاهان مطلوب برای تغذیه ماهیها
 • کانالها و زه کشها          پر کردن کانالها

فوائد علف های هرز

حقیقت مسلمی است که گیاهان هرز مثل دیگر جانداران خلقت بیهوده ای  نداشته و در حقیقت گیاهانی هستند که هنوز خوب شناخته نشده اند و فواید بسیاری از جمله :

حفظ پوشش خاک

پناهگاه امن حشرات و عوامل مفید

منبع اصلی غذای دامها

افزایش حاصلخیزی خاک با جایجایی مواد از عمق خاک به سطح خاک

منابع ژنیتیکی بسیار ارزشمند

بسیاری از گیاهان دارویی                و به حق باید گفت

نمیروید گیاهی که ننوشته بر او نقشی  

                                               غذایی و دوایی و سلامت را بی محنت

 • استفاده از منابع ژنیتیکی
 • گیاهان هرز در بیابان ها عامل بسیار مهم در تثبیت خاک هستند
 • گون
 • گياهي است دائمي  ، داراي ريشه هاي راست و عميق
   در برابر خشكي بسيار مقاوم ودر تثبيت خاك در دامنه ها و كوهستان ها بسيار نقش دارد
  معمولاً در تابستان يا اوايل پائيز گل مي دهد
   از شيره ساقه يكي از گونه هاي گون مايعي بدست مي آيد كه به آن كتيرا گويند

    كتيرا در صنعت و ساخت مواد دارويي كاربرد دارد 

 • عكسهايي از گیاه گون
 • بوته استبرق، مفید جهت تثبیت شنهای روان در بیابان
 • گیاهان داروئی
 • معرفی و اهمیت:

اکثر گیاهان بنحوی جزء گیاهان دارویی به حساب می آیند و از زمانهای بسیار قدیم برای رفع بیماری ها و درد ها به صور مختلف از انها استفاده می شده  است

تعداد گیاهان دارویی مورد استفاده بسیار زیاد ولیکن حدود 250 گونه از آنها با توجه به اهمیت مواد موثره انها مورد استفاده قرار می گیرند .

باید توجه داشت تعداد زیادی از گیاهان دارویی  گیاهان سمی هستند که نبایستی بدون  تجویز پزشک مورد استفاده قرار گیرد

 • دشمنان طبیعی حشرات شکارگر ها و پارازیت ها
  و نقش موثر آنها در کنترل حشرات زیان آور

دلايل آسيب رساني

زياد علفهاي هرز

تولید مثل علف های هرز :

1- زایشی             بذر و اکثر گیاهان هرز

                                ریزوم ، غده ، پیاز، ریشه های خزنده، استولون

 2- رویشی           ریزوم مثل قیاق

                            غده مثل اویار سلام

                            پیاز مثل گند سیر

                            ریشه های خزنده مثل کنگر وحشی

                            استولون مثل مرغ 

 • ریزوم های قیاق
 • كنگر صحرايي با ریشه های خزنده
 • کنگر وحشی
 • بذر:
 • سرنوشت بذر
 • پراکندگی
 • قرار گرفتن در خاک
 • علف های هرز و تولید بذر فراوان
 • قرار گرفتن در خاک درصدی در همان سال اول جوانه می زند
 • پایائی بذر در خـاک
 • عوامل موثر در پایائی (سن، جوانه زنی، خواب بذر)
 • خواب بذر (خواب ذاتی، خواب القائی)
 • عوامل موثر در خواب (دما، رطوبت ، اکسیژن)
 • عوامل جلوگیری کننده از جوانه زدن(نارس بودن، پوسته سخت، پدیده اللوپاتیک)
 • بانک بذر ورودی تولید بذر
 • خروجی جوانه زنی، پیری،مرگ، مصرف توسط حیوانات
 • عوامل جابجایی و گسترش بذر علف های هرز
 • - بذر و نهال و دیگر اندامهای رویشی
 • باد ، طوفان
 • آبهای جاری آلوده ، سیل
 • کود های  حیوانی آلوده 
 • جانوران و انسان
 • ماشین آلات کشاورزی
 • خوراک دانه ای
 • علوفه خشک
 • یک نظام است- مجموعه از اجزاء - که عمل واحدی دارند سوای عمل جزء به جزء بعضی ها
 • مولدند- بعضی ها مصرف کننده بعضی ها مهار کننده *
 • مجموعه متعادل با شرایط محیط
 • جامعه : زیستــی : مظروفی است قرار گرفته در ظرف بستر زیست یا بستر تغذیه یا محیط زیست
 • تجمعی از ارگانیسم های زنده که بین آنها و محیط زندگی شان روابط دو طرفه وجود داشته
 • باشد 
 • خـــواص جامعه زیستی:
 • 1- مجموعه است متعادل با شرایط محیط
 • 2- هر جامعه ای از جامعه دیگر چه مجاور باشد چه نباشد مستقل است  
 • 3- بزرگ است
 • 4- خودکفا است
 • 5- خود تنظیم است  
 • * توضیح: هر جزء یا هر ذره نقش و عملش به خود محدود نمی گردد و بر کل جامعه زیستی اثر گذار است.
 • تئوری بینهایت بودن ذرات دکتر محمود حسابی
 • جهان چون خط و خال و چشم و ابرو ست       که هرچیزی به جای خویش نیکو ست 
 • اگر یک ذره را برگیری از جای                   خلل یابد همه عالم سر و پای     (شبستری)
 • تولد یک جامعه گیاهی:
 • مهاجرت- سبز شدن- تولید مثل- تطابق با شرایط محیط- تشکیل جمعیت- رقابت
 • واکنش و پیدایش مرحله ثبات یا اوج یا کلیماکس
 • واحد های جامعه:
 • اتمسفر
 • کلانترین جامعه بیوسفر است        لیتوسفر :   به 9 جامعه کلان دیگر یعنی بیوم که 7 بیوم 
 • در خشکی و 2 بیوم در آب تقسیم میگردد
 • هیدروسفر
 • بیوم ها عبارتند از:
 • 1- توندرا:   در ایران
 • در ارتفاعات نزدیک قلل کوه ها و برف ها
 • 2- جنگل های سوزنی برگ یا تایگا جنگل های سوزنی برگ در زیر توندرا: ارس،سرو خمره ای،زربین
 • 3- جنگل های پهن برگ راش، بلوط،شمشاد،ممرز،... .
 • 4- جنگل های حاره ای جنگل های جنوب کشور سیستان و هرمزگان
 • 5- ساوان یا بیشه یا چاپارل در ارتفاعات زاگرس
 • 6- علف زار دشت مغان، دشت زاگرس
 • 7- بیابان ها دارای گیاهان خشک و نیمه خشک و کویر
 • 8- جامعه آب شور دریا های جنوب و شمال کشور
 • 9- جامعه آب شیرین تمام رود خانه ها و دریاچه زریوار
 • این جوامع انتزاعی هستند زیرا فقط دریک منطقه قرار نگرفته اند بلکه اجزای آن در قاره های
 • مختلف پراکنده است برای مثال بیوم بیابان در همه قاره ها وجود دارد.
 • اکوسیستم:
 • هر بیوم از چندین اکوسیستم تشکیل شده است
 • ویژیگی های اکوسیستم ها: 1- قائم به ذات هستند
 • 2- خود لگام هستند
 •                    3- مستقل هستند
 • 4- پویا و پایا هستند
 • اجزای اکوسیستم:
 • تولید کننده ها گیاهان سبزینه دار
 • مصرف کننده ها جانوران
 • تجزیه کننده ها میکروارگانیسم ها
 • مـــحیط            عوامل اقلیمی : نور، حرارت، رطوبت، بادو غیره ...
 • عوامل تغذیه ای: ذرات آب و خاک
 • عوامل زیستی: همکاری متقابل موجودات زنده- رقابت- همزیستی- همه                                                  سفره گی و غیره ...
 • اکوسیستم ها و اکوسیستم زراعی :
 • هر ناحیه از طبیعت که در آنجا عوامل زنده و غیر زنده وجود داشته باشند این عوامل با تاثیر متقابلی
 • که بر همدیگر می گذارند ایجاد یک سامانه اکولوژیک را داده که به آن اکوسیستم نامند .
 • در هر اکوسیستم عوامل اصلی عبارتند از :
 • 1- تولید کننده ها گیاهان که مواد معدنی را به مواد آلی تبدیل می کنند
 • 2- مصرف کننده شامل همه جانوارن
 • 3- تجزیه کننده ها شامل باکتری ها ،قارچ ها ، ...
 • 4- محیط: شامل سه دسته عوامل مختلف (عوامل اقلیمی- بستر تغذیه- عوامل زیستی)
 • عوامل اقلیمی شامل: حرارت – رطوبت- نور - باد ...
 • عوامل تغذیه: مواد معدنی و آلی
 • عوامل زیستی : همکاری متقابل موجودات زنده
 • لازم به توضیح است که اکوسیستم ها از نظر وسعت و اندازه بسیار متغیر در مواردی بسیار وسیع و
 • حتی می توانند بسیار محدود باشند.

اکولوژی : معنی لغوی

                               مفهوم  : مطالعه موجودات زنده درمحیطزندگی آنها

منشاء علف های هرز                                                                          

   علل تغییر در تراکم و جمعیت آنها  :                کاهش گونه ای بدلیل فعالیت ها ی انسان            

                                                                      جابجایی بدلیل فعالیت ها ی انسان

                                                               افزایش تراکم بعلت بر هم خوردن تعادل طبیعی

1- نقش عوامل محیطی در بروز و تراکم علف عای هرز :        

                                                                                              ارتفاع

                                                                                     دایر بودن                                                                    زمین با بستر زیست            دایر نبودن

                                                                                     ساختمان فیزیکی خاک

                                                                                     ساختمان شیمیایی خاک

2-عوامل جوی      دما                                                                           

رطوبت                                                                      

میزان نور                                                                    

جریان هوا                                                                   

خشکسالی                                                                   

شدت گرما                                                                   

شدت سرما                                                                   

3-  رابطه جانوران               انسان تاثیر گذار است                                                     

                        

حیوانات   (جانوران پرندگان حشرات )                            

                              در توسعه و نابودی علف های هرز نقش دارند     

4- رابطه با محصولات زراعی                                                                                 

                                                                                  

5- رابطه علف های هرز و عملیات زراعی    اثرات مثبت (پیچک )                                        

                                                             اثرات منفی (شیرین بیان و  ورک)                                    

                                    

آللوپاتی : آللوپاتی یا دگر آسیبی در سال 1937 اولین بار  بوسیله مولیش شناخته شد . این پدیده بیشتر در مورد گیاهان عالی  رخ داده و یک گیاه دهنده روی جوانه زنی  و رشد یک گیاه گیرنده اتفاق می افتد .

ترکیبات شناخته شده دراین پدیده شامل :

اسید اکسالیک

اسید بنزوئیک

اسید فنولیک

اثرات بازدارندگی ممکن است در اثر آزاد سازی مستقیم (مواد شیمیائی) از گیاه زنده یا از بقایای گیاه بویژه ریشه

باشد امروزه با مطلعات انجام گرفته بالغ بر 90 گیاه هرز از

جمله قیاق، اویارسلام،مرغ،یولاف،تاج خروس، کنگر وحشی،

، سلمک، فرفیون،چچم،خرفه، ترشک،پنجه مرغی،گونه هائی از خردل

دارای ویژگی آللوپاتی شناخته شده اند.

 • مشاهده تأثیر آللوپاتی بر جلوگیری از رشد گیاهان در منطقه رویش
  Nepeta از خانواده نعنائیان
 • مشاهده آثار وجودی گیاهان هرز در عرصه های زراعی و باغی

گروه بندی علف های هرز :

1- با اهمیت ناچیز : بزحمت میتوان آن علف را درمزرعه پیدا کرد.

2- با اهمیت قابل توجه : مشاهده آن به آسانی صورت میگیردولی تراکم آنقدر زیاد نیست که باعث خسارت گردد

3- با اهمیت زیاد : وفور علف هرز در مزرعه مشهود است .

4- با اهمیت خیلی زیاد : تراکم علف هرز بیش از تراکم بوته های زراعت اصلی است.

 • رشد زياد ذرت مانع از رشد علف هاي هرز نمي گردد
 • علفهاي هرز مزارع سيب زميني
 • باغ تازه احداث شده و بشدت آلوده به علف های هرز
 • انبوه علف های هرز مختلف در فاصله درختان
 • نها لستان گیلاس بشدت آلوده به علف های هرز
 • گیاه هرز دائمی کنگر وحشی در نهالستان
 • انگل سس درختی که تمامی درخت را فرا گرفته است
 • مشاهده گیاهان هرز در عرصه های گل و گياهان زينتي
 • علف های هرز در چمن کاری ها
 • Convolvulus arvensis    پیچک صحرایی                       

 گیاهی چند ساله با ریشه های بسیار گسترده و در هم پیچیده و ساقه های خزنده است . برگ های آن متقابل و پیکانی شکل گل های آن به رنگ سفید تا سفید صورتی و شیپوری مانند می باشد . بذرها بادوام ( حفظ قوه نامیه تا پنجاه سال ) بنابراین ریشه کن کردن آن غیر ممکن است .

 • Euphorbia helioscopia            فرفیون

گیاهی یک ساله ، با برگهای متناوب واژتخم مرغی و انتهای مدور و دمبرگ   کوتاه ساقه های آن ضخیم به رنگ ارغوانی ، برپا یا اندکی افتاده است. دارای لاتکس یا شیرابه در ساقه و رگبرگ ها است. به دلیل داشتن مقادیر زیادی گلوکوزید سیانوژنیک در صورت تعلیف دام میتواند باعث مسمومیت دام ها شود.

 • Cirsium arvense         کنگر صحرایی      
 • گیاهی چند ساله با ریشه های عمیق وافقی گسترده ، ساقه های آن در قسمت انتهایی منشعب بوده ، هر کدام به گل آذین کلاپرک با نهنج دارای پولک های خار دار ختم میشود .برگهای آن متناوب و فاقد دمبرگ ، تخم مرغی یا نیزه ای ،با حاشیه خاردار بوده ، به لوبهای نا منظمی تقسیم می شود .گلها تک جنس بر روی دو پایه جداگانه قرار دارد .بیشتر از طریق ریشه های افقی تکثیر میشود .
 • Sisymbrium officianlisخاکشیر      

گیاهی یکساله یا دو ساله ودارویی است ساقه راست ودر قسمت پایین منشعب می گردد .برگها سبز متمایل به خاکستری ،گلها زرد مایل به سبز ، فصل گلدهی اواخربهار وتابستان و بذر آن قهوهای متمایل به نارنجی است .

 • در شرایط مساعد ارتفاع تلخه بیان و خاکشیر به دو متر میرسد .
 • انواع علفهاي هرز

                                 باريك برگ

 • علفهاي هرز يك ساله

                                                             پهن برگ

                                                            باريك برگ

 • علفهاي هرز چند ساله

                                                            پهن برگ

 • Monocotyledone  علفهاي هرز باريك برگ
 • گياهاني هستند كه در آنها دانه داراي يك لپه (يك برگ بذري) است
  ـ تعداد قطعات مختلف گل در آنها تريمر است يعني سه و يا يكي از مضارب آن است
 • ـ در تك لپه ايها معمولاً كاسبرگ و گلبرگها همرنگ هستند
  ـ برگ در تك لپه ايها معمولاً نواري و رگبرگهاي آن موازي يكديگر هستند
  ـ ساقه و ريشه آنها فاقد بافت پسين بوده و لايه زاينده وجود ندارد و دستجات چوب و آبكش روي دواير متعدد و متحدالمركزي قرار گرفته اند
  ـ ريشه اصلي از ريشه هاي فرعي مشخص نيست و ريشه اصلي اغلب از بين  مي رود
 • تقسيمبندي علفهاي هرز
 • مبانی طبقه بندی علف های هرز
 • تک لپه باریک برگان
 • - تعداد لپه               
 • دو لپه پهن برگان
 • - دوره زندگی :یک ساله ، دو ساله ، چند ساله (دائمی)
 • - محیط زندگی : خاک زی ، آب زی
 • - نحوه زندگی : آزاد ، نیمه انگل ، انگل
 • - بر حسب وجود در محصولات مختلف زراعی باغی مرتعی جنگلی
 • باریک برگان - پهن برگان
 • گونه هایی از علف های هرز باریک برگ
 • Aegilops ovata گندم نیا
 • Agropyron repens مرغ خزنده
 • Bromus tectorum علف پشمکی
 • Cynodon dactylon مرغ
 • Cynodon dactylon مرغ
 • مرغ – پنجه مرغي
 • گياهي تك لپه ، چند ساله علفي
   بوسيله ساقه هاي زيرزميني (ريزوم) و ساقه هاي رونده (استولون) به شدت تكثير مي شود ،  از طريق بذر نيز تكثير مي شود
   در تمام خاكها ، به ويژه در مكانهاي گرم و خشك مناطق نيمه گرمسيري به خوبي رشد مي نمايد
   دومين علف هرز مهم جهان بعد از او يار سلام مي باشد ، گياهي مهاجم و پايا كه هر نوع شرايط محيطي را تحمل مي كند
   دوره رويش در بهار ولي در مناطق گرم در تمام طول سال
 • برگهاي روي ريزوم ها و استولونها كوتاه و فلسي شكل هستند ولي برگ ساقه هاي هوائي داراي پهنك سبز تيره به طول دو و نيم تا 12 سانتي متر
  و به عرض 2 تا 3 ميلي متر
  حلقه اي از كركهاي سفيد و مشخص روي زبانك در محل اتصال پهنك و غلاف برگ
  ساقه:
   داراي سه نوع ساقه است
           يكي ريزومها كه سفيد و نخ مانند بوده و در زيرزمين قرار مي گيرد
          ديگري ساقه هاي خزنده يا استولون كه قوي و پهن بوده و در سطح زمين مي خزند ( ريزومها و استولونها به سرعت رشد مي نمايند و در محل گره ها  ايجاد ريشه         كرده و گياه جديدي توليد مي كنند كه ممكن است يك متر يا بيشتر از گياه مادري فاصله داشته باشد )
           بالاخره ساقه هاي هوائي كه ماشوره اي افراشته برگدار بوده و حدود 10 تا 40 سانتي متر بلندي دارد
 • گل آذين پنجه اي شكل داراي 3 تا 6 انشعاب باريك
  سنبله ها به طول 3 تا 5 سانتي متر و در انتهاي ساقه افراشته قرار دارد ، سنبلك ها به صورت دو رديف متناوب در يك طرف محور ديده مي شوند
   هر سنبلك كاملاً به محور چسبيده است و نصف سنبلك بعدي را مي پوشاند
   سنبلك ها داراي طول مساوي 2 ميلي متر مي باشند ، به رنگ سبز يا بنفش كم رنگ كه در زمان رسيدن به رنگ كاهي سبز تغيير مييابد
   
 • بذر با پوشش به طول يك ميلي متر و پهناي هشت دهم تا يك ميلي متر و قطر چهار دهم ميلي متر
  گلوم خارجي ، سفيد متمايل به زرد ، براق ، كمي فشرده با لبه زاويةدار ، سطح پشتي خميده واضح ، لبه تيز سه گوشه
   گلوم داخلي در يك شيار باريك قرار دارد
   
 • عكسهايي از علف هرز مرغ
 • Cyperus rotundus  اویار سلام
 • Echinochloa spp سوروف
 • Echinochloa spp سوروف
 • Hordeum spp جو موشک
 • Panicum capillare پانیکوم
 • Poa trivialis چمن یکساله
 • Secale cereale
 • Setaria viridis ارزن وحشی
 • Sorghum halepense قیاق
 • بوته دائمی گیاه هرز قیاق در نهالستان
 • Sorghum halepense قیاق
 • Avena iudoviciana نوعی یولاف
 • Bromus mollis
 • Digitaria spp علف انگشتی
 • Lolium temolentum چچم
 • چچم - لوليوم
 • گياهي است تك لپه ، يكساله يا دو ساله
   خاكهاي لومي شني سرشار از ازت را مي پسندد
   به شكل كپه اي و انبوه  رويش دارد
   دورة رويش آن معمولاً در بهار ، فصل گلدهي اوايل تابستان
 • برگها داراي پهنك بلند و كشيده ، شياردار ، بدون مو ، سطح زيرين برگ بسيار براق
  زبانك نيمه دراز ، گوشواره شديداً روي هم افتاده ، جوانترين برگ لوله شده
  ساقه:
   ساقه ماشوره اي ، صاف و هموار ، در زير گل آذين زبر و خشن ، به ارتفاع 30 تا 100 سانتي متر ، ساقه افراشته و محكم
 • گل داراي سنبله هاي بزرگ با تعدادي گل ، همراه با سيخك هاي كوتاه مشخص ، دوكي شكل كه از سمت لبه باريك به محور گل آذين چسبيده اند
  گل آذين سنبله مركب دو رديفي كه بصورت و فاصله دار شكل گرفته اند
 • فرم بذر كشيده ، از سمت بالا داراي نوك كوتاه كه يك ريشك از آن بيرون آمده
  رنگ بذر زرد قهوه اي تا خاكستري مات و از پوشينه ها به سختي جدا مي شود
   طول دانه بدون پوشش سه و هفت دهم تا چهار ميلي متر و پهناي آن يك و چهار دهم ميلي متر ، پوشش به طول 5 تا 7 ميلي متر
   
 • عكسهايي از علف هرز چچم
 • Phalaris spp خونی واش
 • گونه هایی از علف های هرز پهن برگ
 • Portulaca spp خرفه    
 • Portulaca sppخرفه
 • علف هرز خرفه

 • گياهي دو لپه ، يكساله
  به وسيله بذر تكثير و انتشار مي يابد
  خاكهاي شني حاصل خيز مناطق گرم سرشار از مواد غذائي را ترجيح مي دهد
  دورة رويش تابستان ، فصل گلدهي اواسط تابستان تا پائيز
  هر گياه حدود 10000 عدد بذر توليد مي كند
 • برگ
 • برگهاي كوتيلدوني كشيده ، تخم مرغي ، قدري چماقي شكل ، گوشتي ، به رنگ سبز مايل به قهوه اي ، سطح زيرين داراي خالهاي بنفش رنگ
  برگهاي شاخه اي متقابل ، زياد، به طول 1 تا 2 سانتي متر ، گوشتي ، بدون دمبرگ ، با كنارة صاف
  برگهاي شاخه‌اي در قسمت فوقاني سبز تيره ، سطح تحتاني رنگ پريده ، واژ تخم مرغي ، نوك برگ گرد
  برگهاي بالائي گريبان را در اطراف گلها تشكيل مي دهند
  ساقه:  ساقه خزنده پر شاخه ، بدون كرك ، شاخه ها در تمام طول صاف و بدون شيار ، ارتفاع ساقه 20 – 10 سانتي متر ، كاملاً گوشتي
  به رنگ سبز روشن مايل به قرمز ، تشكيل توده متراكم مي دهد ، مقطع ساقه مدور است
 • گل
 • گل كوچك به قطر 8 تا 12 ميلي متر به تعداد 1 تا 6 عدد در نوك شاخه يا انشعابات ساقه، بدون دمگل
  كاسبرگها 2 عدد سبز رنگ و نامساوي ، كه يكي ديگري را مي پوشاند، در قاعده به هم چسبيده ، كاسبرگها با نوك كند داراي ناو ، در انتها قلابدار
  گلبرگها 4 تا 6 و اغلب 5 عدد كه به پرچمها متصل بوده و زرد رنگ مي باشند
 • بذر

 • بذور دايره اي تا كليوي شكل ، به طول نيم تا يك ميلي متر ، پهنا و قطر سه دهم تا پنج دهم ميلي متر
  بذر به رنگ سياه تا خاكستري تيره ، نسبتاً براق
  دانه ها به تعداد زياد در درون كپسولهاي مدور سرپوش داري قرار دارند
 • عكسهايي از علف هرز خرفه
 • Rumex spp ترشک
 • Sinapis arvensis خردل وحشی
 • Sisymberium irio خاکشیر تلخ
 • Solanum nigrum تاجریزی
 • Sonchus asper شیرتیغک خاردار 
 • شير تيغك خاردار
 • گياهي است دو لپه ، يكساله
  داراي ريشه عمودي قوي
  به وسيله بذر تكثير و انتشار مي يابد
  خاكهاي سبك آهكي مرطوب را ترجيح مي دهد
  دورة رويش، بهار و پائيز
  فصل گلدهي اواسط بهار تا اوايل تابستان
  هر گياه 1000 تا 6000 بذر توليد مي كند
 • برگهاي كوتيلدوني گرد تا قاشقي ، تخم مرغي كشيده ، كامل بدون دندانه ، متمايل به قرمز ، پايه بذري راست و بسيار كوتاه
  برگهاي شاخه اي متناوب ، خشن ، به رنگ سبز براق
  برگهاي بالائي بدون دمبرگ كه در قسمت قاعده ، ساقه را به طور مارپيچ در آغوش مي گيرند
  برگهاي پائيني دمبرگ پره دار ، تمام برگها دندانه دار منتهي به خارهاي سخت بلند
  ساقه:
  ساقه ضخيم به ارتفاع تا 80 سانتي متر ، توخالي ، بدون كرك ، اغلب از پائين به بالا
 • كلاپرك و دمگل فاقد موهاي غده اي ، به رنگ زرد طلائي تيره يا روشن
  پائين گل به رنگ قرمز يا خاكستري

 • بذر به طول دو و نيم تا سه ميلي متر ، پهنا هشت دهم تا يك و دو دهم ميلي متر ، قطر دو دهم تا سه دهم ميلي متر
  بذر به فرم مسطح باريك بيضي ، در دو انتهاي نوك تيز ، به رنگ زرد قهوه اي ، مات

   
    
 • عكسهايي از علف هرز شير تيغك
 • Stellaria media  گندمک
 • Taraxacum officinale   گل قاصد
 • Vicia spp ماشک
 • Xanthium spp توق
 • Xanthium sppتوق
 • Melilotus spp یونجه زرد
 • Plantago major بارهنگ
 • Euphorbia spp فرفیون
 • Fumaria officinalis  شاتره
 • Vicia spp ماشک
 • Sophora alopecuroides تلخه بیان
 • Raphanus spp تربچه وحشی
 • Lactuca spp  گاو چاق کن
 • Chicorum intybus کاسنی
 • Cirsium arvense کنگر وحشی
 • كنگر صحرايي
 • گياهي است دائمي با رويش زمستانه با ريشه هاي عمودي عميق
   به كمك بذر و بصورت غير جنسي توسط ساقه زيرزميني تكثير مي شود
   خاكهاي ليموني حاصلخيز را ترجيح مي دهد
   دورة رويش در بهار ، فصل گلدهي در تابستان
   هر گياه 3000 تا 5000 بذر توليد مي كند
 • برگها كوتيلدوني نسبتاً ضخيم و گوشتي تخم مرغي ، به طول 10 تا 12 ميلي متر ، به رنگ سبز تيره كامل با دمبرگ محكم
  برگهاي شاخه اي بدون دمبرگ
   برگهاي پائيني تخم مرغي معكوس ، برگهاي بالائي نيزه اي
   برگها ساده تا دندانه دار ، چين دار موجي ، لبه برگها داراي خارهاي نرم تا سخت ، پشت برگ سفيد و كركينه پوش
  ساقه:
   ساقه افراشته ، بلند به ارتفاع 80 تا 100 سانتي متر ، ضخيم ، شياردار ، منشعب و ظاهراً صاف و بدون گرك
   اين گياه توليد ساقه هاي زيرزميني مي نمايد
 • گل صورتي تا بنفش ، مجتمع در كپه هاي انتهائي و بندرت متفرق
  گلها كروي با گلچه هاي صورتي تا بنفش
   گل ها بصورت دو پايه مي باشند
 • بذور پوشيده از خطوط طولي و كاكل دار كه به راحتي توسط باد منتشر مي شوند
  بذور به رنگ زرد تا قهوه اي مايل به زرد و براق
   
    
 • Convolvulus spp پیچک در گونه ه<

پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک به هزینه درمان بیماران سرطانی
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
alafhaie-harz_631048_5915.zip144.3 MB

كنترل ميكروبي علفهاي هرز (35 صفحه ورد)

كنترل ميكروبي علفهاي هرز (35 صفحه ورد)                   فهرست مطالب مقدمه استراتژي علف كشهاي ميكروبي دستاوردهاي استراتژي علف كشهاي ميكروبي Acremonium diospyri لوبائو Lubao دي واين DeVine كولگو Collego CASST دكتر بيوسج Dr.Biosedge بيومل BioMal Stumpout Biochon كامپاريكو Comparico Hakatak Woad Warrior Chontrol يا Ecoclearear Myco-tech Smolder تنگناها و چشم  اندا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 14,500 تومان

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران (64 ص ورد)

آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران (64 ص ورد)                       آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران   فهرست مطالب مقـدمـه آفات گندم و اهمیت اقتصادی آنها راست بالان زیان آور گندم سن های زیان آور گندم جوربالان زیان آور گندم بال ریشک داران زیان آور گندم سخت بالپوشان زیان آور گندم بال پولک داران زیان آور گندم دو بالان زیان آور گندم بال غشائیان زیان آور گندم کنه های زیان آو ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان