سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

اصلاح خاک های شور -سدیمی ایران (24 صفحه pdf)

اصلاح خاک های شور -سدیمی  ایران (24 صفحه pdf)

فهرست مطالب
-1 مقدمه
-2 مروری بر پراکنش خا کهای شور در ایران
-3 معرفی علل پیدایش خا کهای شور
-4 نمک های موجود در خا کهای شور
-5 تفکیک نمک های مناطق شور بر مبنای مسمومیت گیاهی
-6 قابلیت انحلال نمک ها در خا کهای شور
-7 دسته بندی انواع خا کهای شور
-8 هدایت الکتریکی نم کهای محلول در آب آبیاری) )ECe
-9 اثرات سوء شوری بر گیاه
-10 علائم شوری در گیاهان
-11 تعریف مقاومت به شوری در گیاهان
-12 روش های سنتی اصلاح خا کهای شور – سدیمی
-13 اصلاح کننده های جدید خا کهای شور – سدیمی
-14 معرفي کداسال پلاس 2000
-15 بررسی شیوه عملکرد کداسال پلاس 2000 در کاهش شوری
-16 نقش کداسال پلاس 2000 در گیاه و خاک
-17 راهنمای مصرف کداسال پلاس 2000
-18 معرفی منابع
2
مقدمه :
شوری آب و خاک یکی از فاکتورهای محدود کننده تولیدات کشاورزی است. موضوعی که
به دلیل اهمیت آن در بسیاری از کشورها از آن به عنوان "مرگ سفید " یاد م یشود. بر اساس
مطالعات انجام شده بیش از 50 درصد اراضی تحت کشت ایران شور م یباشد که با توجه به
شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک کشور، وابستگی شدید به کش تهای فاریاب توام با
مصرف فراوان آب در طول دوره رویشی گیاهان، حفر چاه های عمیق، انتقال نم کها از طریق
آبهای شور به خاک، تبخیر شدید آب در ما ههای گرم سال، مصرف کو دهای شیمیایی با میزان
EC بالا و بسیاری از عوامل دیگر، تولیدات گیاهی مورد تهدید جدی می باشند.
شوری آب و خاک معضل اساسی برای تمامی گیاهان به ویژه آن دسته از گیاهان حساس
به شوری م یباشد که کاهش رشد گیاها ن، تقلیل کیفیت محصول، ناهنجار یهای تغذیه ای،
کاهش شدید قابلیت جذب آب توسط گیاه ، افزایش جمعیت عوامل بیماریزای خاک ی، پراکندگی
خا ک، از بین رفتن بافت خاک، تهویه ضعیف و نفوذ نامناسب آب در اطراف ریشه گیا ه،
فرسایش، کاهش جوانه زنی و استرس زیاد را به دنبال دارد.
براي اصلاح خا کها و آ بهای شور در گذشته به صورت سنتی از گوگرد، آهک، اسید
سولفوریک استفاده می شد که با توجه سرعت عمل بسیار پایین و عوارض سوء زیست محیطی،
امروزه اصلاح کنند ههای مدرن شوری همانند کداسال پلاس 2000 جایگزین رو شهای کم اثر
و طاقت فرسای گذشته شده اند تا ضمن رفع سریع شوری خاک و آب، موجب اصلاح فیزیکو
شیمیایی خاک و بسیاری از تاثیرات ارزشمند دیگر گردند.
مروری بر پراکنش خاک های شور در ایران:
مقوله شوری در ایران و بسیاری از مناطق خشک و نیمه خشک جهان عامل محدود کننده
رشد و نمو گیاهان زراعی و باغی محسوب م یشود. کشور ایران با مساحتی حدود 1648800
کیلومتر مربع دارای میزان بارندگی متغیر حدود 50 میلی متر در مناطق کویری تا بیش از
1600 میل یمتر در مناطق شمالی کشور می باشد که میزان تبخیر سالیانه از 700 میل یمتر در
حاشیه دریای خزر تا بیش از 4000 میلی متر در کویر جنوب شرق خوزستان حاکی از استقرار
شرایط خشک و کم آب در اکثر مناطق کشور است. براساس دسته بند یهای اقلیم شناسی
بیش از 90 درصد کشور در منطقه گرم و خشک قرار م یگیرد. براساس محاسبات انجام شده
از مجموع کل مساحت کشور حدود 25 میلیون هکتار که معادل 15 درصد کل مساحت کشور
است را خا کهای شور تشکیل م یدهند که در این بین 18 میلیون هکتار یعنی حدود 70
درصد زمی نهای شور کشور را خا کهای شور – سدیمی در بر م یگیرد.پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 10,000 تومان
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه
ایمیل
موبایل
کمک مالی به ایتام و کودکان بی سرپرست
کدتخفیف:

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
nashrie7_267416_4251.zip7.9 MB

بررسی نقش فسفیت پتاسیم در تغذیه گیاهی و کنترل عوامل بیماریزا (24 صفحه pdf)

بررسی نقش فسفیت پتاسیم در تغذیه گیاهی و کنترل عوامل بیماریزا (24 صفحه pdf) فهرست مطالب-1 تاريخچه معرفي تركيبات حاوي فسفيت در ايران و جهان-2 تمايز كودهاي حاوي فسفات و فسفيت-3 نقش فسفيت پتاسيم در بهبود كميت و كيفيت محصولات كشاورزي-4 نقش فسفيت پتاسيم در كنترل عوامل بيماريزاي گياهي-5 مزاياي فسفيت پتاسيم در مقايسه با ساير سموم رايج-6 قابليت اختلاط فسفيت پتاسيم با كودها و سموم شيميايي-7 معرفي محصولات حاوي فسفيت پتاسيم -8 ضمائم-8-1 دستورالعمل مصرف تركيبات حاوي فسفيت پتاسيم ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

بررسی جامع مواد هیومیکی و کاربرد آنها در کشاورزی (20 صفحه pdf)

بررسی جامع مواد هیومیکی  و کاربرد آنها در کشاورزی (20 صفحه pdf) مقدمه :موادآلي عامل اصلي بارورسازي خاك مي باشند. بر اساس آزمايشات صورت گرفته ، ميزانايده آل ماده آلي خاك هاي كشاورزي حدود 4 تا 6 درصد است كه در سرزمين هاي خشكو كويري همچون ايران ، اين ميزان بسيار كم مي باشد. بر همين اساس در ايران بجز نواحيساحلي خزر ميزان ماده آلي خاك زير 1 درصد و در بسياري از نقاط حتي زير 1/ 0 درصد است.نكته حائز اهميت اينجاست كه مواد هوموسي 80 درصد ماده آلي خاك را تشكيل مي دهندلذا ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان