سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

لیست تمام محصولات

عنوانقیمت
روش های تعامل با بیش فعالی ADHD درکودکان (ورد 28 صفحه) 15,000 تومان
بازمهندسي فرايند مديريت در مدارس هوشمند ايران با تأكيد بر نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (پاورپوینت 25 اسلاید) 15,000 تومان
شناسایی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی (پاورپوینت 22 اسلاید) 13,000 تومان
ارائه ی مدل استراتژيك براي توسعة بانكداري الكترونيك در بانك هاي تجاري ايران (پاورپوینت 33 صفحه) 15,000 تومان
امکان سنجی کاربرد کشاورزی دقیق در ایران (سمینار کارشناسی ارشد 105 صفحه ورد) 23,000 تومان
کاشت و تکثير گياهان زينتي (166 صفحه ورد) 14,000 تومان
پاورپوینت نقش عنصر روی در گیاهان (41 اسلاید) 12,500 تومان
جزوه علف های هرز ویژه مدیریت تلفیقی آفات (پاورپوینت 440 اسلاید) 21,000 تومان
كنترل ميكروبي علفهاي هرز (35 صفحه ورد) 14,500 تومان
آفات مهم گندم و مدیریت کنترل آنها در ایران (64 ص ورد) 15,000 تومان
شیکرهای مخصوص برداشت میوه باغات (37 ص ورد) 15,000 تومان
تصویربرداری از ترک خوردگی در یک سفره آبی سنگ گرانیتی با استفاده از داده های بازتاب رادار نافذ به زمین GPR 23,000 تومان
دستاوردهای اخیر در میکرواستخراج قطره ای آلی جامد شناور 325,000 ریال
اصول بسته بندی و نگهداری گیاهان دارویی ( 22 صفحه ورد ) 14,000 تومان
جزوه درسی شناسایی و مبارزه با علف های هرز (67 صفحه ورد) 15,000 تومان
جزوه درسی ژنتیک عمومی کشاورزی (150 ص ورد) 15,000 تومان
روش مکانيزه توليد گندم و سيب زميني در سطح 250 هکتار (پاورپوینت 60 اسلاید) 16,500 تومان
جزوه عملیات کشت ارگانیک (50 صفحه ورد) 14,000 تومان
جزوه درسی کشت ارگانیک (49 صفحه ورد) 14,000 تومان
تشخیص خوشه انگور قرمز ایستاده با استفاده از پردازش تصویر و شبکه عصبی به منظور کاربرد در ربوت برداشت انگور (پاورپوینت 50 اسلاید) 14,000 تومان
پاورپوینت ربات های صنعتی (39 اسلاید) 15,000 تومان
بررسی اثرات کاربرد سالیسیلیک اسید در باغبانی (پاورپوینت 30 اسلاید) 14,000 تومان
شناسایی مکان های مناسب (مستعد) برای کشت ارگانیک با استفاده از فرآیند واکاوی سلسله مراتبی AHP و سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 27,500 تومان
پاورپوینت بررسی ساختاری خانه زینت الملوک شیراز (پاورپوینت20اسلاید و ورد 20 ص) 16,500 تومان
پاورپوینت درخت خرنوب (16 اسلاید) 13,000 تومان
پاورپوینت گل حسرت (17 اسلاید) 13,000 تومان
پاورپوینت گیاه پرسیاوشیان (15 اسلاید) 12,500 تومان
پاورپوینت گل مکزیکی (17 اسلاید) 12,500 تومان
پاورپوینت گیاه کرچک (19 اسلاید) 12,500 تومان
پاورپوینت گل ورون (ماهور -شاه پسند) (20 اسلاید) 12,500 تومان
پاورپوینت درخت داغداغان (17 اسلاید) 12,500 تومان
پاورپوینت گیاه سداب (16 اسلاید) 12,500 تومان
پاورپوینت درخت کلهو (خرمالو خرمندی) (20 اسلاید) 12,500 تومان
گل راعی Chelidonium majus تعداد (22 صفحه ورد) 11,500 تومان
پاورپوینت گیاه مامیران  Chelidonium majus تعداد 11 اسلاید 11,000 تومان
پاورپوینت گیاه دارویی باریجه Ferula gummosa تعداد (26 اسلاید) 11,500 تومان
پاورپوینت گیاه بابونه Matricaria Chamonail تعداد 21 اسلاید 11,500 تومان
پاورپوینت آبیاری کرتی Flooding irrigation تعداد 27 اسلاید 11,500 تومان
پاورپوینت گیاه دارویی قره قاط (21 اسلاید) 11,500 تومان
پاورپوینت گیاه دارویی زوفا Hyssopus officinalis تعداد 26 اسلاید 11,500 تومان
پاورپوینت عروسک پشت پرده (24 اسلاید) 11,500 تومان
جزوه درسی کشت و پرورش گل های آپارتمانی همراه با تصویر (65 صفحه ورد) 13,000 تومان
رده بندی علف های هرز (پاورپوینت 100 اسلاید) 14,000 تومان
آفات و بیماری های درختان مثمر و غیر مثمر (پاورپوینت 150 اسلاید) 15,000 تومان
جزوه درسی قارچ و بیماری شناسی گیاهی (پاورپوینت 400 اسلاید) 15,000 تومان
پاورپوینت معادلات دیفرانسیل (250 اسلاید) 13,000 تومان
پاورپوینت روش ها و ابزار اندازه گیری (250 اسلاید) 14,000 تومان
لاستیک تراکتور (پاورپوینت 30 اسلاید) 12,500 تومان
جزوه درسی شناخت فناوری در سطوح مختلف مکانیزاسیون (پاورپوینت 70 اسلاید) 15,000 تومان
پیش بینی مصرف سوخت تراکتور با استفاده از مدل شبکه عصبی مصنوعی (پاورپوینت 52 اسلاید) 15,000 تومان
جزوه درسی انرژی بیومس یا زیست توده (44 ص) 11,500 تومان
جزوه درسی مدیریت مصرف انرژی در کشاورزی و مکانیزاسیون (پاورپوینت 73 اسلاید) 15,000 تومان
پاورپوینت گیاه تاج الملوک Aquilegia تعداد (18 اسلاید) 11,500 تومان
پاورپوینت گل برفی (14 اسلاید) 11,500 تومان
پاورپوینت گیاه کیسه کشیش Capsella bursa-pastoris (پاورپوینت 19 اسلاید) 12,500 تومان
پاورپوینت کنگر وحشی (ورد 13 ص ) 11,000 تومان
پاورپوینت زنجبیل (زنجفیل) با نام علمی Zingiber officinale تعداد 15 اسلاید 11,500 تومان
پاورپوینت گیاه هل Elettaria cardamomum تعداد 29 اسلاید 12,500 تومان
جزوه درسی مدیریت پسماند و بازیافت (62 صفحه ورد) 15,000 تومان
پاورپوینت گیاه دارویی شکر تیغال 16 اسلاید 12,500 تومان
پاورپوینت گیاه دارویی بوقناق 18 اسلاید 13,000 تومان
جزوه درسی کاربرد مکانیزاسیون در کشاورزی (پاورپوبنت 30 اسلاید) 14,000 تومان
پاورپوینت اصول کارکرد ماشین های کاشت (ردیف کارها-خطی کارها-بذرپاش ها و ..... ) (پاورپوینت 170 اسلاید) 14,000 تومان
پاورپوینت اصول کارکرد ماشین های خاک ورزی (گاوآهن قلمی-زیرشکن ها و کولتیواتورها) (پاورپوینت 45اسلاید) 13,000 تومان
پاورپوینت اصول کارکرد ماشین های خاک ورزی (گاوآهن های بشقابی) (پاورپوینت 45اسلاید) 12,500 تومان
پاورپوینت اصول کارکرد ماشین های خاک ورزی (گاوآهن های برگردان دار) (پاورپوینت 100 اسلاید) 15,000 تومان
اصول طراحی کالورت (Culvert Design)ها (28 ص ورد) 14,000 تومان
پاورپوینت گیاه دارویی سنبل الطیب (26 اسلاید ppt) 12,500 تومان
گیاه دارویی زنیان (پاورپوینت ppt 22 اسلاید) 13,000 تومان
پاورپوینت گل گاوزبان (ppt و word ) 11,500 تومان
جزوه آموزشی جامع پرورش قارچ دکمه ای (ورد 50 صفحه) 14,000 تومان 7,000 تومان
پاورپوینت کامل زراعت زیتون (78 اسلاید) 13,000 تومان
پاورپوینت کاشت و داشت و برداشت پسته (23 اسلاید PPt) 13,000 تومان
پاورپوینت گل داوودی Chrysanthemum (تعداد 22 اسلاید) 12,500 تومان
پاورپوینت درخت سیب (40 اسلاید) 13,000 تومان
دستورالعمل ازدیاد پایه های رویشی سیب (پاورپوینت 69 اسلاید) 13,000 تومان
سیستم های هدایت (تربیت ) درخت انگور (پاورپوینت 113 اسلاید) 14,000 تومان
بیماری آنتراکنوز گردو (پاورپوینت 40 اسلاید) 13,000 تومان
پاورپوینت کامل حشره شناسی و آزمایشگاه (180 اسلاید) 14,000 تومان
جزوه کامل شیمی پیش دانشگاهی مخصوص کلیه رشته ها (پاورپوینت 252 اسلاید) 13,000 تومان
جزوه تغذیه درختان میوه و جلوگیری از نابسامانی های فیزیولوژیکی در میوه ها (پاورپوینت 143 اسلاید) 13,000 تومان
آموزش تعیین بافت خاک با روش عملی و آزمایشگاهی (ورد 8 ص) 10,500 تومان
گیاه علف چشمه اصلی (ورد 5 ص) 10,500 تومان
راهنمای کامل سیستم سی ان جی CNG 12,500 تومان
نمونه سوال رشته مهارتی کشت گیاهان دارویی 11,500 تومان
جزوه درس مبانی ترویج و آموزش کشاورزی (پاورپوینت 58 اسلاید) 13,000 تومان
جزوه درسی کاربرد الکتریسیته (برق) در کشاورزی 13,000 تومان
شانکر فوموپسیسی انجیر (پاورپوینت 9 اسلاید) 10,500 تومان
گیاه سیاه توسه ، سیاه توسکا (پاورپوینت 10اسلاید) 11,500 تومان
کاربرد شعله افکن ها در کشاورزی flame weeders (پاورپوینت 15 اسلاید) 13,000 تومان
بیماری سفیدک سطحی بادام (پاورپوینت 7 اسلاید) 10,500 تومان
بیماری سفیدک داخلی اسفناج Peronospora effusa (پاورپوینت 11 اسلاید) 13,000 تومان
بیماری سفیدک پودری پسته Powdery mildew (پاورپوینت 7 اسلاید) 13,000 تومان
گیاه سرخس Male shield fern – Male fern (پاورپوینت 12 اسلاید) 13,000 تومان
—سرخرطومی سیب(Anthonomus pomorum ) (پاورپوینت 11 اسلاید) 11,500 تومان
آفت زنجره مو و زنجره فلاوا (پاورپوینت 31 اسلاید) 14,000 تومان
زنبور دانه خوار گلابی Hoplocampa brevis (پاورپوینت 6 اسلاید) 11,500 تومان
زنبور ساقه خوار ( چوبخوار) گل رزArdis brunniventris hartig (پاورپوینت 11 اسلاید) 13,000 تومان
—زنبور برگخوار گل رز Arge ochropus (پاورپوینت 7 اسلاید) 11,500 تومان
زعفران(Crocus sativus) از کاشت تا برداشت (پاورپوینت 24 اسلاید) 13,000 تومان
زرشک Barberry (پاورپوینت 18 اسلاید) 13,000 تومان
جزوه کامل طبقه بندی علف کش ها (پاورپوینت 85 اسلاید) 15,000 تومان
گیاه ذرت از کاشت تا برداشت (پاورپوینت 45 اسلاید) 12,500 تومان
گیاه خرفه Portulaca oleracea L (پاورپوینت 12 اسلاید) 11,000 تومان
بیماری خامج خرما (پاورپوینت 11 اسلاید) 13,000 تومان
ماشین فینیشر آسفالت (پاورپوینت 16 اسلاید) 14,000 تومان
گیاه توق خاردار خارمستونک زردینه خاردار Xanthium spinosum L (پاورپوینت 8 اسلاید) 13,000 تومان
کشت و پرورش توت فرنگی (پاورپوینت 27 اسلاید) 13,000 تومان
گیاه تاتوره Datura stramonium (پاورپوینت 10 اسلاید) 13,000 تومان
گیاه پیرو Common juniper (پاورپوینت 10 اسلاید) 13,000 تومان
بیماری سفیدک سطحی سیب podosphaera leucotriha salmon (پاورپوینت 13 اسلاید) 13,000 تومان
بیماری پیرس انگور (پاورپوینت 9 اسلاید) 13,000 تومان
گیاه دارویی بیدمشک — Egyptian Salix aegyptica (پاورپوینت 12 اسلاید) 13,000 تومان
پاورپوینت گیاه دارویی بومادران 13,000 تومان
گیاهشناسی پنبه (طلای سفید) Cotton ( پاورپوینت 43 اسلاید) 14,000 تومان
گياه داروئي: باريجه (Ferula gummosa) (پاورپوینت 26 اسلاید) 13,000 تومان
گیاه بادرشبو Dracocephalum moldavica (پاورپوینت 10 ص) 11,500 تومان
گیاه آنغوزه Ferula assa (پاورپوینت 20 ص) 11,500 تومان
گیاه دارویی نعناع menthe spicata (پاورپوینت 20 ص) 13,000 تومان
بیماری آنتراکنوز مرکبات Citrus Anthracnose (پاورپوینت) 13,000 تومان
پاور پوینت آقطی سیاه( انگور کولی) 13,000 تومان
پاورپوینت گیاه اسطوخدوس فرانسوی Lavandula angustifolia 13,000 تومان
پاورپوینت —ازگیل —Mespilus germanica 13,000 تومان
پاورپوینت بالتوری سبز Chrysoperla carnea 13,000 تومان
بولدوزرها Boldozer (پاورپوینت 32 اسلاید) 15,000 تومان
اسکریپرها Scraper (پاورپوینت 24 اسلاید) 14,000 تومان
تسطیح اراضی (LandLeveling) (فایل 11 ص -word) 10,000 تومان
انواع لودرها و کاربرد آنها (54 اسلاید -پاورپوینت) 12,500 تومان
پروژه فضای سبز ( 270گونه های گیاهی بکار رفته در فضای سبز )(270 ص پاورپوینت) 13,000 تومان
جزوه کالیبراسیون (60 ص پاورپوینت) 13,000 تومان
پاورپوینت —زنبور برگخوار رز (Arge ochropus) 13,000 تومان
جزوه تکنولوژی بتن دانشگاه صنعتی شاهرود (72ص پاورپوینت) 15,000 تومان
پاورپوینت انواع ماشین خاک ورزی( گاوآهن برگرداندار-گاوآهن بشقابی-گاوآهن چیزل-گاوآهن دوار ....) 15,000 تومان
پاورپوینت ماشین های وجین و سله شکنی و کولتیواتورها(25 اسلاید) 14,000 تومان
پاورپوینت آموزش کاربرد کامپیوتر و نرم افزار SPSS و آشنائی با نرم افزار اقتصاد سنجی EViews در کشاورزی 15,000 تومان
پاورپوینت اکالیپتوس و خواص دارویی آن (60 اسلاید) 14,000 تومان
پاورپوینت اصول پرورش قارچ های تکمه ای صدفی 14,000 تومان
پاورپوینت توصيه هاي فني از تهيه نهال تا احداث باغ ميوه در 72 اسلاید 15,000 تومان
پاورپوینت علائم کمبود عناصر غذایی دردرختان میوه (36 اسلاید) 13,000 تومان
پاورپوینت زالزالک Hawthorn 13,000 تومان
پاورپوینت گیاه نعناع 13,000 تومان
پاورپوینت ماشین های برداشت پنبه 25 اسلاید 14,000 تومان
پاورپوینت کامل زراعت سیب زمینی 69 اسلاید 15,000 تومان
جزوه کامل درسی اکولوژی عمومی (پاورپوینت) 16,500 تومان
پاورپوینت گیاه دارویی شیرین بیان 13,000 تومان
پاورپوینت کاشت و داشت و برداشت بادام 76 اسلاید 14,000 تومان
راهنمای تعمیرات و کدهای مربوط به دستگاههای فتوکپی شارپ 450 و 350 مدل اولیوتی Olivetti 15,000 تومان
کد خطاهای فتوکپی شارپ Sharp error codes 14,000 تومان
جزوه کامل درسی گیاهشناسی 1 (پاورپوینت) 14,000 تومان
جزوه کامل درسی فیزیولوژی گیاهان زراعی (پاورپوینت) 15,000 تومان
نمونه سوالات مهارتی تعمیر موتور و تراکتور( کارودانش و فنی حرفه ای ) 13,000 تومان
نمونه سوالات درس ماشین های کشاورزی به صورت تستی 13,000 تومان
پاورپوینت گیاه مرزه Summer savoury 13,000 تومان
پاورپوینت بیماری بوته میری گوجه فرنگی 13,000 تومان
پاورپوینت گیاه گزنه Urtica dioica 13,000 تومان
پاورپوینت کتاب درسی زراعت عمومی 16,500 تومان
پاورپوینت کتاب درسی باغبانی عمومی 15,000 تومان
پاورپوینت عیب یابی سیستمهای هیدرولیکی 14,000 تومان
پاورپوینت سیستم جرقه زنی خودرو 13,000 تومان
آشنایی با شرایط و ویژگی های خاص انواع گل های آپارتمانی شامل آنتوریوم آزالیا آگلونما آناناس برگ انجیری بگونیا بیلبرژیا دیفن باخیا عبایی و ..... 14,000 تومان
پاورپوینت گیاهشناسی مریم گلی 13,000 تومان
پاورپوینت گیاه بادرشبو(بردیرش بو) 13,000 تومان
پاورپوینت گیاه تاتوره 13,000 تومان
پاورپوینت ماشین های سمپاشی 14,000 تومان
آشنايي با مبدل گشتاور Torqe Convertorو چگونگي كار آن 11,500 تومان
پاورپوینت عيب يابی خودکار موتور تراکتور 14,000 تومان
پاورپوینت آفات مهم درختان میوه دانه دار (سیب، گلابی و به) 14,000 تومان
پاورپوینت نمونه گیری خاک 14,000 تومان
کلزا 14,000 تومان
کود سبز 14,000 تومان
روش برآورد تلفات (افت) در کمباین 11,000 تومان

تعداد صفحه(1):