سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

مجموعه مقالات سومین کنگره کشاورزی ارگانیک و کشاورزی مرسوم ( گرایش کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی)

 مجموعه مقالات سومین کنگره کشاورزی ارگانیک و کشاورزی مرسوم   ( گرایش   کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی)  مجموعه مقالات سومین کنگره کشاورزی ارگانیک و کشاورزی مرسوم   ( گرایش   کاربرد زیست فناوری و نانو فناوری در کشاورزی) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مجموعه مقالات سومین کنگره کشاورزی ارگانیک و کشاورزی مرسوم ( گرایش مدیریت آفات، بیماریها و علف های هرز)

 مجموعه مقالات سومین کنگره کشاورزی ارگانیک و کشاورزی مرسوم   ( گرایش  مدیریت آفات، بیماریها و علف های هرز)  مجموعه مقالات سومین کنگره کشاورزی ارگانیک و کشاورزی مرسوم   ( گرایش  مدیریت آفات، بیماریها و علف های هرز) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان

مجموعه مقالات سومین کنگره کشاورزی ارگانیک و کشاورزی مرسوم ( گرایش نقش مهندسی بیوسیستم در کشاورزی ارگانیک و مرسوم)

 مجموعه مقالات سومین کنگره کشاورزی ارگانیک و کشاورزی مرسوم   (  گرایش نقش مهندسی بیوسیستم در کشاورزی ارگانیک و مرسوم) تحلیل عددی فشردگی خاک متاثر از پارامترهای عملکردی تایر در کشاورزی مکانیزه    تاثیر سرعت بارگذاری، اندازه غده و رقم بر روی برخی خواص مکانیکی سیب زمینی   تعیین برخی خواص مکانیکی دو رقم سیب زمینی به منظور کاهش ضایعات   بررسی انتشار گازهای گلخانه‌ای تولید نارنگی بر اساس اندازه مزرعه در استان گیلان   ارزیابی ارگونومیکی پوسچر‌های اندام کارگران کارخانه تولید قارچ سبلان ...

توضیحات بیشتر - دانلود 12,000 تومان
تعداد صفحه(1):