سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

دانلود فیلم شبیه سازی تست برش مستقیم با استفاده از روش المان های گسسته نرم افزار PFC3D

دانلود فیلم شبیه سازی تست برش مستقیم با استفاده از روش المان های گسسته نرم افزار PFC3D دانلود فیلم شبیه سازی تست برش مستقیم با استفاده از روش المان های گسسته نرم افزار PFC3D (برای مشاهده فیلم از نرم افزار FLV player  استفاده شود) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فیلم شبیه سازی تست فشاری جامدات شکننده با استفاده از روش المان های گسسته

دانلود فیلم شبیه سازی تست فشاری جامدات شکننده با استفاده از روش المان های گسسته دانلود فیلم شبیه سازی تست فشاری جامدات شکننده با استفاده از روش المان های گسسته (برای مشاهده فیلم از نرم افزار FLV player  استفاده شود) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فیلم شبیه سازی مخازن و سیستم انتقال نقاله سیلوهای ذخیره غلات با استفاده از روش المان های گسسته

دانلود فیلم شبیه سازی مخازن و سیستم انتقال نقاله سیلوهای ذخیره غلات با استفاده از روش المان های گسسته (برای مشاهده فیلم از نرم افزار FLV player  استفاده شود) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فیلم سورتینگ و درجه بندی تمشک با استفاده از روش المان های گسسته

دانلود فیلم سورتینگ و درجه بندی تمشک با استفاده از روش المان های گسسته  (برای مشاهده فیلم از نرم افزار FLV player  استفاده شود) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فیلم شبیه سازی جداسازی کاه و کلش و دانه در کمباین با استفاده از روش المان های گسسته

دانلود فیلم شبیه سازی جداسازی کاه و کلش و دانه در کمباین با استفاده از روش المان های گسسته (برای مشاهده فیلم از نرم افزار FLV player  استفاده شود) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

دانلود فیلم شبیه سازی تراکتور و گاوآهن برگرداندار با استفاده از روش المان های گسسته

دانلود فیلم شبیه سازی تراکتور و گاوآهن برگرداندار با استفاده از روش المان های گسسته   (برای مشاهده فیلم از نرم افزار FLV player  استفاده شود) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان

کاربرد روش المان های گسسته در معدن - کشاورزی - حمل و نقل و صنایع دیگر

Mining• Materials handling systems for nickel ore• Materials handling systems for coal• Materials handling systems for alumina• Continuous centrifugals for magnesium• Design review of Dragline Boom & Tristructure• Materials handling for mineral sands• Design review of mine development• Mine dewatering• ACID Storage tank Defence• Gun Tractor Pr ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان
تعداد صفحه(1):