سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

پروژه فضای سبز ( 270گونه های گیاهی بکار رفته در فضای سبز )(270 ص پاورپوینت)

این پروژه شامل گونه های گیاهی ذیل می باشد: nچمن ها nدرختان nدرختان مثمر nدرختچه ها nسوخ دار nکاکتوس nگیاهان پوششی nگیاهان رونده nگیاهان علفی nنشاء های یک ، دو وسه ساله   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,000 تومان
تعداد صفحه(1):