سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

کتاب آموزش مقدماتی و کاربردی نرم افزار Arc GIS V 10.1

کتاب آموزش مقدماتی و کاربردی نرم افزار Arc GIS V 10.1 کتاب آموزش مقدماتی و کاربردی نرم افزار Arc GIS V 10.1 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

پروژه فضای سبز ( 270گونه های گیاهی بکار رفته در فضای سبز )(270 ص پاورپوینت)

این پروژه شامل گونه های گیاهی ذیل می باشد: nچمن ها nدرختان nدرختان مثمر nدرختچه ها nسوخ دار nکاکتوس nگیاهان پوششی nگیاهان رونده nگیاهان علفی nنشاء های یک ، دو وسه ساله   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان
تعداد صفحه(1):