سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

کتاب کار معلم محاسبات فنی (رشته ماشین های کشاورزی)

کتاب کار معلم محاسبات فنی (رشته ماشین های کشاورزی) فهرستبخش اول کليات....................................................................... ١معرفی درس محاسبات فنی................................................................... ١اهداف آموزشی ........................................................................... ١١ هدف کلی ....................................................................... ٢٢ اهداف جزئی.................................. ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نمونه سوال رشته مهارتی کشت گیاهان دارویی

شامل 60 سوال تستی در زمینه:   سوالات درس تشخیص خاک سوالات درس آبیاری سوالات درس کنترل افات و امراض سوالات درس فراوری سوالات درس انتخاب گونه سوالات درس برداشت سوالات درس ازدیاد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,000 تومان

نمونه سوالات مهارتی تعمیر موتور و تراکتور( کارودانش و فنی حرفه ای )

نمونه سوالات مهارتی تعمیر موتور و تراکتور( کارودانش و فنی حرفه ای ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 11,000 تومان
تعداد صفحه(1):