سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

پروژه کارشناسی با موضوع بهینه سازی مصرف اب با استفاده از کم ابیاری (ورد 85 ص)

پروژه کارشناسی با موضوع بهینه سازی مصرف اب با استفاده از کم ابیاری (ورد 85 ص) فهرست مطالب 1-چکيده: 3 2-منشور راهبردها 6 3-مقدمه. 9 1-4 برنامه ريزي کم آبياري باتکيه برسوابق تحقيقاتي.. 10 2-4 جهت گيري هاي كم آبياري.. 11 3-4 سوابق تحقيقاتي.. 14 5-اهميت و جايگاه كم آبياري.. 20 6-انواع کم آبياري از نظر اصطلاح شناختي.. 24 7-منابع آب، كمبود آب و كم آبياري.. 26 1-7نگاهي كلّي به منابع آب كره زمين. 26 2-7 برنامه ريزي آبياري تحت شرايط محدوديت منابع آب.. 3 ...

توضیحات بیشتر - دانلود 10,500 تومان
تعداد صفحه(1):