سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

سایت جامع تحقیق و پروژه های دانشجویی آکادمی

بازمهندسي فرايند مديريت در مدارس هوشمند ايران با تأكيد بر نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (پاورپوینت 25 اسلاید)

بازمهندسي فرايند مديريت در مدارس هوشمند ايران با تأكيد بر نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات (پاورپوینت 25 اسلاید)                     موضوع: بازمهندسي فرايند مديريت در مدارس هوشمند ايران با تأكيد بر نقش فناوري اطلاعات و ارتباطات مقدمه مهمترين عامل و شاخص زندگي جوامع و پيشرفت كشورها، توسعة علمي و آموزشـي آنهاسـت و حوزة آموزش نيز با ورود فناوري اطلاعات، دچار تحول اساسي شد. اين مسئله بنا به دلايلي ايران را دچار نگراني هايي كرد؛ به طوري كه طي دهة گذشته، دولت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان

شناسایی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی (پاورپوینت 22 اسلاید)

شناسایی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی (پاورپوینت 22 اسلاید)                      موضوع : شناسایی عوامل موثر بر بهره وری منابع انسانی مقدمه بهره وری از جمله مفاهیمی است که بیش از 230 سال از نخستین تلاش و برداشت علمی پیرامون آن می گذرد و همواره مورد توجه جوامع علمی و ملت های مختلف بوده است. واژه بهره وری نخستین بار توسط فرانسواکنه در سال 1776 به مفهوم قدرت تولید کردن بیان شد و سپس در لغت نامه های لیت ...

توضیحات بیشتر - دانلود 13,000 تومان

ارائه ی مدل استراتژيك براي توسعة بانكداري الكترونيك در بانك هاي تجاري ايران (پاورپوینت 33 صفحه)

ارائه ی مدل استراتژيك براي توسعة بانكداري الكترونيك در بانك هاي تجاري ايران  (پاورپوینت 33 صفحه)                       (این پاورپوینت بر اساس مقاله ی ارائه ی مدل استراتژیک برای توسعه ی بانکداری الکترونیک در بانک های تجاری ایران تنظیم شده است) لینک مقاله https://jitm.ut.ac.ir/article_56471.html صنعت بانكداري و مالي به صـورت بـاورنكردنـي در حـال تغييـر اسـت. ايـن صـنعت بـه كمـك پيشرفتهاي فناوري اطلاعات خود را قدرتمند ساخته است از دهـة ...

توضیحات بیشتر - دانلود 15,000 تومان
تعداد صفحه(1):